Bàn, ghế ăn khu công nghiệp

Bàn ăn BA01-14

2.293.000₫

Bàn ăn BA01-15

2.374.000₫

Bàn ăn BA01-16

2.751.000₫

Bàn ăn BA02

3.161.000₫

Bàn ăn BA03

4.340.000₫
Hotline: 0889.844.228