Bàn gấp, bàn tĩnh khung thép, inox

Chân bàn KBT01

279.000₫

Chân bàn KBT02

465.000₫

Chân bàn KBE01

288.000₫

Chân bàn KBE09

424.000₫

Bàn B32

1.904.000₫

Khung bàn KB32

730.000₫

Chân bàn KB20A

435.000₫

Chân bàn KB20B

484.000₫

Bàn B47

2.146.000₫

Khung bàn B47

1.149.000₫

Bàn B48

2.515.000₫

Bàn BT100

1.865.000₫
Hotline: 0889.844.228